Årsräkning/sluträkning till Höglandets överförmyndarverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du hittar vår nya plattform på vår hemsida via länken Provisum Ställföreträdare. Där hittar du även instruktionsfilmer och en instruktionsmanual om hur e-tjänsten fungerar. 

Information om redovisning och annat som kan vara till nytta för dig som ställföreträdare hittar du på vår hemsida overformyndare.hoglandet.se.  

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa