Sommarlov 2021, sök bidrag för aktiviteter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar kan få bidrag för att arrangera aktiviteter på sommarlovet 2021. Ansök om bidrag senast den 15 maj 2021.

Bidraget är ett statsbidrag för lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år, som kommunen administrerar och fördelar. Där finns tydliga regler och krav på att politisk och religiös påverkan inte får ske. Det betyder exempelvis att man inte kan få bidrag till en aktivitet som omfattar en andakt. Statsbidraget för lovaktiviteter har ingen övre gräns, utan kultur- och fritidsförvaltningen fördelar bidrag utifrån hur mycket pengar kommunen får från staten, hur många som söker och hur vi bedömer upplägget.

Regler för statsbidrag för lovaktiviteter:

  • Aktiviteten är gratis för åldersgruppen 6-15 år.
  • Aktiviteten är anpassad för den åldersgruppen eller ett åldersintervall inom åldersgruppen, exempelvis 6-9-åringar.
  • Den är öppen för alla, den får alltså inte bara rikta sig till medlemmar.
  • Den är fri från religiös och politisk påverkan.
  • Föreningen svarar för marknadsföring av aktiviteten och all administration.

Senast den 31 maj 2021 får du besked om bidrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa