Slamtömningsdispens, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om dispens för längre tömningsintervall

Om belastningen på en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett är liten kan du få slamtömning vartannat år . Om belastningen på en enskild avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten är liten, kan du ansöka om hämtning av slam vart fjärde år. En viktig förutsättning för längre tömningsintervall är att det kan ske utan risk för att det efterföljande reningssteget ska ta skada.

Uppgiftslämnare

Uppgifterna bör i första hand lämnas av fastighetsägaren, men de kan också lämnas av till exempel arrendator eller hyresgäst.

Vad kostar det?

Vi tar ut en handläggningsavgift som för närvarande är 925 kronor för ansökan om dispens för slamtömning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa