Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

    Dölj filter 
       
       

    Bygga, bo och miljö (13)

    • Bygglov, ansökan

      Här kan du som privatperson eller företag ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

      Här kan du som privatperson eller företag ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

    • Förhandsbesked, ansökan

      Här kan du söka förhandsbesked och fä veta om du kan bygga på den plats du vill. 

      Förhandsbesked - kommun.vetlanda.se

      Här kan du söka förhandsbesked och fä veta om du kan bygga på den plats du vill. 

      Förhandsbesked - kommun.vetlanda.se

    • Kart- och mättjänster, beställa

      Här beställer du mätningar och tjänster från kommunens mätavdelning.

      Här beställer du mätningar och tjänster från kommunens mätavdelning.

    • Klagomål inom bygga, bo och miljö

      Här kan du anmäla nedskräpning, ovårdad tomt och byggnad samt olovligt byggande (svartbygge).

      Här kan du anmäla nedskräpning, ovårdad tomt och byggnad samt olovligt byggande (svartbygge).

    • Matförgiftning, anmälan om misstanke

      Här kan du anmäla till miljö- och byggförvaltningen om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Vetlanda kommun. 

      Här kan du anmäla till miljö- och byggförvaltningen om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Vetlanda kommun. 

    • Nedgrävning av död häst

      Informera miljö- och byggförvaltningen om du vill gräva ner en död häst. Vi bedömer om platsen är lämplig och ger råd om vad du bör tänka på.

      Informera miljö- och byggförvaltningen om du vill gräva ner en död häst. Vi bedömer om platsen är lämplig och ger råd om vad du bör tänka på.

    • Nybyggnadskarta, beställa

      Här beställer du som privatperson eller företag en nybyggnadskarta.

      Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Denna är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

      Här beställer du som privatperson eller företag en nybyggnadskarta.

      Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Denna är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

    • Slamtömningsdispens, ansökan

      Här kan du ansöka om längre tömningsintervall för slamtömning.

      Här kan du ansöka om längre tömningsintervall för slamtömning.

    • Strandskyddsdispens, ansökan

      Här kan du ansöka om strandskyddsdispens.

       

      Här kan du ansöka om strandskyddsdispens.

       

    • Värmepumpsanläggning, anmälan

      När du ska installera en bergvärmepump, jordvärmepump eller ytvattenpump måste en anmälan göras till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan du påbörjar installationen.

      När du ska installera en bergvärmepump, jordvärmepump eller ytvattenpump måste en anmälan göras till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan du påbörjar installationen.

    Visa allaVisa färre

    Företag och näringsliv (15)

    Visa allaVisa färre

    Förskola och skola (23)

    • Ansökan till Kulturskolan

      På vårterminen kan elever som går i årskurs två ansöka till kulturskolan. Elever från årskurs 3 till och med tredje året på gymnasiet kan ansöka när som helst.

      Det är vårdnadshavaren som ansöker. 

      På vårterminen kan elever som går i årskurs två ansöka till kulturskolan. Elever från årskurs 3 till och med tredje året på gymnasiet kan ansöka när som helst.

      Det är vårdnadshavaren som ansöker. 

    • Barnomsorg och fritidshem

      Ansök om, säg upp eller svara på erbjudande om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Ändra inkomst.

      Ansök om, säg upp eller svara på erbjudande om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Ändra inkomst.

    • Barnomsorg på obekväm arbetstid

      Här ansöker du om eller säger upp förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem på obekväm arbetstid. 

      Här ansöker du om eller säger upp förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem på obekväm arbetstid. 

    • Behov av barnomsorg sommartid

      Här anmäler du behov av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem under vecka 28-31.

      Här anmäler du behov av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem under vecka 28-31.

    • Behov om pedagogisk omsorg i särskild del av kommunen

      Tala om för oss om du saknar utbud av pedagogisk omsorg där du bor och önskar detta för ditt/dina barn.

       

      Tala om för oss om du saknar utbud av pedagogisk omsorg där du bor och önskar detta för ditt/dina barn.

       

    • Byte av barnomsorg eller skola till annan kommun

      Här ansöker du om byte till barnomsorg eller skola i en annan kommun. 

      Här ansöker du om byte till barnomsorg eller skola i en annan kommun. 

    • Edlevo

      I Edlevo gör vårdnadshavare i förskola och skola frånvaroanmälan, lägger omsorgsschema, begär ledigt med mera.

      I Edlevo gör vårdnadshavare i förskola och skola frånvaroanmälan, lägger omsorgsschema, begär ledigt med mera.

    • Elevhälsan, lämna klagomål

      Här kan du lämna klagomål på vård inom elevhälsan.

      Här kan du lämna klagomål på vård inom elevhälsan.

    • Gymnasieingenjör, ansökan

      Här ansöker du om att gå fjärde året på teknikprogrammet på Njudungsgymnasiet för att bli gymnasieingenjör. 

      Här ansöker du om att gå fjärde året på teknikprogrammet på Njudungsgymnasiet för att bli gymnasieingenjör. 

    • Idrottsgymnasiet, ansökan

      Kombinera dina gymnasiestudier med högklassig träning! Här ansöker du till Njudungsgymnasiets idrottsgymnasium.

      Kombinera dina gymnasiestudier med högklassig träning! Här ansöker du till Njudungsgymnasiets idrottsgymnasium.

    • Inackorderingstillägg

      Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

      Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

    • Inköpsförslag, Njudungsgymnasiets skolbibliotek

      Här kan du skicka inköpsförslag till skolbiblioteket på Njudungsgymnasiet.

      Här kan du skicka inköpsförslag till skolbiblioteket på Njudungsgymnasiet.

    • Modersmålsundervisning, säga upp plats

      Här säger du upp din plats i modersmålsundervisning årskurs 1-9.

      Här säger du upp din plats i modersmålsundervisning årskurs 1-9.

    • Registrera schema barnomsorg

      Om du inte har appen Edlevo kan du registrera schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem via den här e-tjänsten.

      Om du inte har appen Edlevo kan du registrera schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem via den här e-tjänsten.

    • Skolskjuts

      Här ansöker du om skolskjuts och hanterar alla dina skolskjutsärenden.

      Här ansöker du om skolskjuts och hanterar alla dina skolskjutsärenden.

    • Skolval förskoleklass

      Här väljer du skola inför förskoleklass. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. Du kan ansöka mellan 15 januari och 15 februari.

      Här väljer du skola inför förskoleklass. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. Du kan ansöka mellan 15 januari och 15 februari.

    • Skolval årskurs 7

      Här väljer du skola för ditt barn inför årskurs 7. Gör ditt val senast den 15 februari. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. 

      Här väljer du skola för ditt barn inför årskurs 7. Gör ditt val senast den 15 februari. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. 

    • Specialkost, ansökan läsår 2022-2023

      Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

      Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

    • Sök till Njudungsgymnasiet

      Ansök till gymnasieskolor på Höglandet (kräver inloggning och att du är folkbokförd i Vetlanda kommun).

      Ansök till gymnasieskolor på Höglandet (kräver inloggning och att du är folkbokförd i Vetlanda kommun).

    • Tidigare skolstart

      Ansök om att börja förskoleklass, årskurs 1 eller grundsärskola tidigare.

      Ansök om att börja förskoleklass, årskurs 1 eller grundsärskola tidigare.

    Visa allaVisa färre

    Kommun och politik (9)

    • Borgerlig vigsel, boka tid

      Vill du ha en borgerlig vigsel? Här bokar du tid för en kort ceremoni i Vetlanda stadshus eller på annan plats om vigsel­förrättaren har möjlighet.

      Vill du ha en borgerlig vigsel? Här bokar du tid för en kort ceremoni i Vetlanda stadshus eller på annan plats om vigsel­förrättaren har möjlighet.

    • Extern visselblåsning

      Önskar du som tidigare anställd, praktikant, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt Vetlanda kommun anmäla misstanke om missförhållande inom verksamheten, kan du anmäla till visselblåsarfunktionen.

      Önskar du som tidigare anställd, praktikant, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt Vetlanda kommun anmäla misstanke om missförhållande inom verksamheten, kan du anmäla till visselblåsarfunktionen.

    • Praktikplats: Miljösamordnare

      Ansök om praktikplats hos Vetlanda kommun.

      Ansök om praktikplats hos Vetlanda kommun.

    • Signering av varselbrev

      Signering av varselbrev

      Signering av varselbrev

    • Skolbetyg, beställa kopia

      Hittar du inte dina skolbetyg? Här kan du beställa en kopia på ditt skolbetyg eller ditt originalbetyg från Vetlanda Lärcentrum.

      Hittar du inte dina skolbetyg? Här kan du beställa en kopia på ditt skolbetyg eller ditt originalbetyg från Vetlanda Lärcentrum.

    • Skolhälsovårdsjournal, beställ kopia

      Vill du ha en kopia på din skolhälsovårdsjournal? Beställ här så skickar vi en kopia från kommunarkivet inom en vecka.

      Vill du ha en kopia på din skolhälsovårdsjournal? Beställ här så skickar vi en kopia från kommunarkivet inom en vecka.

    Visa allaVisa färre

    Kultur och fritid (12)

    • Allmänt föreningsbidrag för verksamhetsåret 2021, ansökan

      Föreningar kan ansöka om bidrag för medlemmar, aktiviteter, anläggningar och lokaler.  Ansökningstid är 1 januari till 15 februari.

      Föreningar kan ansöka om bidrag för medlemmar, aktiviteter, anläggningar och lokaler.  Ansökningstid är 1 januari till 15 februari.

    • Biblioteket

      Låna om, reservera och se vad du tidigare har lånat. Logga in med lånekortsnummer eller personnummer och din pin-kod. Pin-kod kan du beställa när du besöker biblioteket.

      Låna om, reservera och se vad du tidigare har lånat. Logga in med lånekortsnummer eller personnummer och din pin-kod. Pin-kod kan du beställa när du besöker biblioteket.

    • E-böcker från Vetlanda bibliotek

      Läs e-böcker gratis direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild e-boksläsare. För att kunna läsa en e-bok behöver du lånekort, pin-kod och ett läsarprogram.

      Läs e-böcker gratis direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild e-boksläsare. För att kunna läsa en e-bok behöver du lånekort, pin-kod och ett läsarprogram.

    • Film från Vetlanda bibliotek

      Strömma film gratis från biblioteket (Viddla). Du loggar in med ditt lånekortsnummer och pin-kod.

      Strömma film gratis från biblioteket (Viddla). Du loggar in med ditt lånekortsnummer och pin-kod.

    • Föreningsregistret, ändra kontaktuppgifter

      Här kan du ändra din förenings uppgifter i föreningsregistret. Kontakta kultfri@vetlanda.se om du saknar inloggningsuppgifter.

      Här kan du ändra din förenings uppgifter i föreningsregistret. Kontakta kultfri@vetlanda.se om du saknar inloggningsuppgifter.

    • Georg Selanders donationsstiftelse, ansökan

      Två gånger om året delas pengar från Georg Selanders donationsstiftelse ut till ungdomar som utbildar sig inom jord- och skogsbruk och som är folkbokförda i Vetlanda kommun. Här kan du ansöka om pengar.

      Två gånger om året delas pengar från Georg Selanders donationsstiftelse ut till ungdomar som utbildar sig inom jord- och skogsbruk och som är folkbokförda i Vetlanda kommun. Här kan du ansöka om pengar.

    • Lovbidrag, ansökan

      Ni som förening kan söka bidrag till utåtriktade aktiviteter under skollov.

      Ni som förening kan söka bidrag till utåtriktade aktiviteter under skollov.

    • Pluspolarekort

      Du som har någon form av funktionsvariation kan ansöka om pluspolarekort för att få ha med medföljare till evenemang inom kultur- och fritidsområdet.

      Du som har någon form av funktionsvariation kan ansöka om pluspolarekort för att få ha med medföljare till evenemang inom kultur- och fritidsområdet.

    • Pluspolarekort för arrangörer

      Som arrangör av evenemang och verksamhet inom kultur och fritidsområdet kan du ansluta dig till pluspolarekortet. Pluspolarekortet används av en person med någon form av funktionsvariation och innebär att den medföljande personen får fri entré. 

      Som arrangör av evenemang och verksamhet inom kultur och fritidsområdet kan du ansluta dig till pluspolarekortet. Pluspolarekortet används av en person med någon form av funktionsvariation och innebär att den medföljande personen får fri entré. 

    Visa allaVisa färre

    Njudung Energi (1)

    Omsorg och stöd (8)

    Visa allaVisa färre

    Vänliga Vetlanda (1)