Kompostering matavfall, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Vi tar inte ut någon avgift för din anmälan.

För att kompostera matavfall måste du ha en varmkompost och sköta den så att du inte stör dina grannar. Tänk på att kompostbehållaren ska:

  • vara skadedjurssäker, det vill säga hål och springor ska vara mindre än 7-9 millimeter.
  • ha täta och gnagsäkra väggar samt en bottenplatta eller finmaskigt nät.
  • vara ventilerad men ha ett tätslutande lock.

När du har börjat kompostera ditt matavfall kanske det blir aktuellt med ett mindre sopkärl. Kretslopp Sydost svarar på frågor om hämtningsrutiner, kärlstorlek och avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa