Skolbyte/val av skola vid inflyttning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla barn i kommunen blir tilldelade en skola. Vi utgår från olika upptagningsområden när vi placerar barnen. Här kan du se hur våra upptagningsområden ser ut. Du har möjlighet att välja en annan skola. Den här e-tjänsten använder du om:

  • Du vill byta till en annan kommunal skola i Vetlanda kommun. Det är grundskolechefen som beslutar om byte till annan kommunal skola.
  • Du ska flytta inom Vetlanda kommun. Du kan då välja att byta skola eller gå kvar. Vill du gå kvar i din nuvarande skola kan du meddela skolan det direkt istället för att använda e-tjänsten.
  • Du ska flytta till Vetlanda.

Vill du byta till en skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommun.

Vill du byta till en friskola kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts.

Om du har rätt till skolskjuts enligt Vetlanda kommuns riktlinjer ansöker du om det via e-tjänsten Skolskjuts.

Just nu begränsade möjligheter att byta skola

På grund av de omfattande om-/tillbyggnaderna på Mogärdeskolan, Landsbro skola och Withalaskolan är möjligheten att välja skola just nu begränsad. Synnerliga skäl krävs för att skolbyte ska beviljas.

Byte av skola sker vid terminsstart

Normalt görs skolbyte av andra skäl än flytt i samband med terminsstart och inte mitt under pågående termin.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa