Skolbyte/val av skola vid inflyttning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du om:

  • Du vill byta till en annan kommunal skola i Vetlanda kommun. Det är grundskolechefen som beslutar om byte till annan kommunal skola.
  • Du ska flytta inom Vetlanda kommun. Du kan då välja att byta skola eller gå kvar. Vill du gå kvar i din nuvarande skola kan du meddela skolan det direkt istället för att använda e-tjänsten.
  • Du ska flytta till Vetlanda.

Vill du byta till en skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommun.

Vill du byta till en friskola kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Skolskjuts

Tänk på att om du väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts.

Om du har rätt till skolskjuts enligt Vetlanda kommuns riktlinjer ansöker du om det via e-tjänsten Skolskjuts.

Byte av skola sker vid terminsstart

Normalt görs skolbyte av andra skäl än flytt i samband med terminsstart och inte mitt under pågående termin.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa