Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (13)

  • Behöver jag bygglov?

   Ska du göra en ändring av fasaden, bygga plank eller staket? Även vid enklare ärenden kan du ibland behöva bygglov.
   För att få hjälp att ta reda på om det behövs, så kan du använda denna tjänst.

   Ska du göra en ändring av fasaden, bygga plank eller staket? Även vid enklare ärenden kan du ibland behöva bygglov.
   För att få hjälp att ta reda på om det behövs, så kan du använda denna tjänst.

  • Bygglov, ansökan

   Här kan du som privatperson eller företag ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

   Här kan du som privatperson eller företag ansöka om bygglov, marklov och rivningslov.

  • Byggärende, anmälan

   Här kan du göra en anmälan om byggåtgärder som till exempel Attefallsåtgärd, eldstad,  ändring av brandskydd och rivning utanför planlagt område. För samtliga åtgärder, se den längre beskrivningen.

   Här kan du göra en anmälan om byggåtgärder som till exempel Attefallsåtgärd, eldstad,  ändring av brandskydd och rivning utanför planlagt område. För samtliga åtgärder, se den längre beskrivningen.

  • Enskilt avlopp, kontrollplan

   Här kan du som entreprenör lämna in kontrollplan och bifoga foton över utförd avloppsanläggning.

   Här kan du som entreprenör lämna in kontrollplan och bifoga foton över utförd avloppsanläggning.

  • Förhandsbesked, ansökan

   Här kan du söka förhandsbesked och fä veta om du kan bygga på den plats du vill. 

   Förhandsbesked - kommun.vetlanda.se

   Här kan du söka förhandsbesked och fä veta om du kan bygga på den plats du vill. 

   Förhandsbesked - kommun.vetlanda.se

  • Kart- och mättjänster, beställa

   Här beställer du mätningar och tjänster från kommunens mätavdelning.

   Här beställer du mätningar och tjänster från kommunens mätavdelning.

  • Klagomål inom bygga, bo och miljö

   Här kan du anmäla nedskräpning, ovårdad tomt och byggnad samt olovligt byggande (svartbygge).

   Här kan du anmäla nedskräpning, ovårdad tomt och byggnad samt olovligt byggande (svartbygge).

  • Nedgrävning av död häst

   Informera miljö- och byggförvaltningen om du vill gräva ner en död häst. Vi bedömer om platsen är lämplig och ger råd om vad du bör tänka på.

   Informera miljö- och byggförvaltningen om du vill gräva ner en död häst. Vi bedömer om platsen är lämplig och ger råd om vad du bör tänka på.

  • Strandskyddsdispens, ansökan

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens.

    

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens.

    

  • Värmepumpsanläggning, anmälan

   När du ska installera en bergvärmepump, jordvärmepump eller ytvattenpump måste en anmälan göras till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan du påbörjar installationen.

   När du ska installera en bergvärmepump, jordvärmepump eller ytvattenpump måste en anmälan göras till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan du påbörjar installationen.

  Visa allaVisa färre

  Företag och näringsliv (18)

  Visa allaVisa färre

  Förskola och skola (25)

  • Anmälan till prövning Vetlanda Lärcentrum

   Här kan du ansöka om att göra en prövning för att få betyg eller höja ditt betyg i kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning.

   Här kan du ansöka om att göra en prövning för att få betyg eller höja ditt betyg i kurser som anordnas inom kommunens vuxenutbildning.

  • Ansökan till kulturskolan

   På vårterminen kan elever som går i årskurs två ansöka till kulturskolan. Elever från årskurs 3 till och med tredje året på gymnasiet kan ansöka när som helst.

   Det är vårdnadshavaren som ansöker. 

   På vårterminen kan elever som går i årskurs två ansöka till kulturskolan. Elever från årskurs 3 till och med tredje året på gymnasiet kan ansöka när som helst.

   Det är vårdnadshavaren som ansöker. 

  • Avtal för lån av digital enhet i Vetlanda kommuns skolor

   Är du elev i någon av Vetlanda kommuns skolor och har blivit erbjuden att låna en dator, Chromebook eller iPad i undervisningen ska du (om du är myndig) eller en av dina vårdnadshavare använda denna e-tjänst för att teckna ett avtal med Vetlanda kommun.

   Är du elev i någon av Vetlanda kommuns skolor och har blivit erbjuden att låna en dator, Chromebook eller iPad i undervisningen ska du (om du är myndig) eller en av dina vårdnadshavare använda denna e-tjänst för att teckna ett avtal med Vetlanda kommun.

  • Barnomsorg och fritidshem

   Ansök om, säg upp eller svara på erbjudande om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Ändra inkomst.

   Ansök om, säg upp eller svara på erbjudande om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Ändra inkomst.

  • Barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här ansöker du om eller säger upp förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem på obekväm arbetstid. 

   Här ansöker du om eller säger upp förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem på obekväm arbetstid. 

  • Behov av barnomsorg sommartid

   Här anmäler du behov av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem under vecka 28-31.

   Här anmäler du behov av förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem under vecka 28-31.

  • Behov av pedagogisk omsorg i särskild del av kommunen

   Tala om för oss om du saknar utbud av pedagogisk omsorg där du bor och önskar detta för ditt/dina barn.

    

   Tala om för oss om du saknar utbud av pedagogisk omsorg där du bor och önskar detta för ditt/dina barn.

    

  • Byte av barnomsorg eller skola till annan kommun

   Här ansöker du om byte till barnomsorg eller skola i en annan kommun. 

   Här ansöker du om byte till barnomsorg eller skola i en annan kommun. 

  • Edlevo

   I Edlevo gör vårdnadshavare i förskola och skola frånvaroanmälan, lägger omsorgsschema, begär ledigt med mera.

   I Edlevo gör vårdnadshavare i förskola och skola frånvaroanmälan, lägger omsorgsschema, begär ledigt med mera.

  • Elevhälsan, lämna klagomål

   Här kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insatser av skolsköterska eller skolläkare.

   Här kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insatser av skolsköterska eller skolläkare.

  • Gymnasieingenjör, ansökan

   Här ansöker du om att gå fjärde året på teknikprogrammet på Njudungsgymnasiet för att bli gymnasieingenjör. 

   Här ansöker du om att gå fjärde året på teknikprogrammet på Njudungsgymnasiet för att bli gymnasieingenjör. 

  • Idrottsgymnasiet, ansökan

   Kombinera dina gymnasiestudier med högklassig träning! Här ansöker du till Njudungsgymnasiets idrottsgymnasium.

   Kombinera dina gymnasiestudier med högklassig träning! Här ansöker du till Njudungsgymnasiets idrottsgymnasium.

  • Inackorderingstillägg

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och behöver ordna boende på skolorten på grund av lång eller besvärlig resväg.

  • Inköpsförslag, Njudungsgymnasiets skolbibliotek

   Här kan du skicka inköpsförslag till skolbiblioteket på Njudungsgymnasiet.

   Här kan du skicka inköpsförslag till skolbiblioteket på Njudungsgymnasiet.

  • Modersmålsundervisning, anmälan

   Här anmäler du om ditt barn i årskurs 1-9 har behov av modersmålsundervisning.

   Här anmäler du om ditt barn i årskurs 1-9 har behov av modersmålsundervisning.

  • Modersmålsundervisning, säga upp plats

   Här säger du upp din plats i modersmålsundervisning årskurs 1-9.

   Här säger du upp din plats i modersmålsundervisning årskurs 1-9.

  • Registrera schema barnomsorg

   Om du inte har appen Edlevo kan du registrera schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem via den här e-tjänsten.

   Om du inte har appen Edlevo kan du registrera schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem via den här e-tjänsten.

  • Skolbyte/val av skola vid inflyttning

   Här ansöker du om byte av skola inom kommunen eller meddelar att du är nyinflyttad/ska flytta till Vetlanda kommun.

   Här ansöker du om byte av skola inom kommunen eller meddelar att du är nyinflyttad/ska flytta till Vetlanda kommun.

  • Skolskjuts

   Här ansöker du om skolskjuts och hanterar alla dina skolskjutsärenden.

   Här ansöker du om skolskjuts och hanterar alla dina skolskjutsärenden.

  • Specialkost, ansökan läsår 2022-2023

   Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

   Här kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost i förskola och skola.

  • Sök till Njudungsgymnasiet

   Ansök till gymnasieskolor på Höglandet (kräver inloggning och att du är folkbokförd i Vetlanda kommun).

   Ansök till gymnasieskolor på Höglandet (kräver inloggning och att du är folkbokförd i Vetlanda kommun).

  • Tidigare skolstart

   Ansök om att börja förskoleklass, årskurs 1 eller grundsärskola tidigare.

   Ansök om att börja förskoleklass, årskurs 1 eller grundsärskola tidigare.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (10)

  • Extern visselblåsning

   Önskar du som tidigare anställd, praktikant, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt Vetlanda kommun anmäla misstanke om missförhållande inom verksamheten, kan du anmäla till visselblåsarfunktionen.

   Önskar du som tidigare anställd, praktikant, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt Vetlanda kommun anmäla misstanke om missförhållande inom verksamheten, kan du anmäla till visselblåsarfunktionen.

  • Förtroendevald - lämna uppgifter och avsäga sig uppdrag

   Lämna kontaktuppgifter, underlag för ersättning och avsäg dina uppdrag som förtroendevald.

   Lämna kontaktuppgifter, underlag för ersättning och avsäg dina uppdrag som förtroendevald.

  • Praktikplats: Miljösamordnare

   Ansök om praktikplats hos Vetlanda kommun.

   Ansök om praktikplats hos Vetlanda kommun.

  • Signering av varselbrev

   Signering av varselbrev

   Signering av varselbrev

  • Skolhälsovårdsjournal, beställa kopia

   Vill du ha en kopia på din skolhälsovårdsjournal? Beställ här så skickar vi en kopia från kommunarkivet inom en vecka.

   Vill du ha en kopia på din skolhälsovårdsjournal? Beställ här så skickar vi en kopia från kommunarkivet inom en vecka.

  • Synpunkt Vetlanda

   Har du synpunkter på Vetlanda kommuns service eller tjänster? Då vill vi gärna veta det. Dina tankar, idéer och klagomål ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet.

   Har du synpunkter på Vetlanda kommuns service eller tjänster? Då vill vi gärna veta det. Dina tankar, idéer och klagomål ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet.

  • Valet 2022 - registrera ersättning

   Här registrerar du uppdrag i samband med valet 2022 - tid, reseersättning och eventuella utlägg.

   Här registrerar du uppdrag i samband med valet 2022 - tid, reseersättning och eventuella utlägg.

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (13)

  • Bad & Gym, boka pass och simskola

   Boka en plats på träningspass eller simskola i Myresjö simhall och Vetlanda badhus.

   Boka en plats på träningspass eller simskola i Myresjö simhall och Vetlanda badhus.

  • Biblioteket

   Låna om, reservera och se vad du tidigare har lånat. Logga in med lånekortsnummer eller personnummer och din pin-kod. Pin-kod kan du beställa när du besöker biblioteket.

   Låna om, reservera och se vad du tidigare har lånat. Logga in med lånekortsnummer eller personnummer och din pin-kod. Pin-kod kan du beställa när du besöker biblioteket.

  • E-böcker från Vetlanda bibliotek

   Läs e-böcker gratis direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild e-boksläsare. För att kunna läsa en e-bok behöver du lånekort, pin-kod och ett läsarprogram.

   Läs e-böcker gratis direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild e-boksläsare. För att kunna läsa en e-bok behöver du lånekort, pin-kod och ett läsarprogram.

  • Film från Vetlanda bibliotek

   Strömma film gratis från biblioteket (Viddla). Du loggar in med ditt lånekortsnummer och pin-kod.

   Strömma film gratis från biblioteket (Viddla). Du loggar in med ditt lånekortsnummer och pin-kod.

  • Föreningsregistret, ändra kontaktuppgifter

   Här kan du ändra din förenings uppgifter i föreningsregistret. Kontakta kultfri@vetlanda.se om du saknar inloggningsuppgifter.

   Här kan du ändra din förenings uppgifter i föreningsregistret. Kontakta kultfri@vetlanda.se om du saknar inloggningsuppgifter.

  • Georg Selanders donationsstiftelse, ansökan

   Två gånger om året delas pengar från Georg Selanders donationsstiftelse ut till ungdomar som utbildar sig inom jord- och skogsbruk och som är folkbokförda i Vetlanda kommun. Här kan du ansöka om pengar.

   Två gånger om året delas pengar från Georg Selanders donationsstiftelse ut till ungdomar som utbildar sig inom jord- och skogsbruk och som är folkbokförda i Vetlanda kommun. Här kan du ansöka om pengar.

  • Idrottsanläggningar och scener, bokningsförfrågan

   Skicka en bokningsförfrågan och se vilka tider som är lediga/upptagna i idrottshallar, gymnastik­salar, ishallar, beachfotbollsplan i Östanå samt Scenkanten och Forngårdsscenen.

   Skicka en bokningsförfrågan och se vilka tider som är lediga/upptagna i idrottshallar, gymnastik­salar, ishallar, beachfotbollsplan i Östanå samt Scenkanten och Forngårdsscenen.

  • Lovbidrag, ansökan

   Ni som förening kan söka bidrag till utåtriktade aktiviteter under skollov.

   Ni som förening kan söka bidrag till utåtriktade aktiviteter under skollov.

  • Pluspolarekort

   Du som har någon form av funktionsvariation kan ansöka om pluspolarekort för att få ha med medföljare till evenemang inom kultur- och fritidsområdet.

   Du som har någon form av funktionsvariation kan ansöka om pluspolarekort för att få ha med medföljare till evenemang inom kultur- och fritidsområdet.

  • Pluspolarekort för arrangörer

   Som arrangör av evenemang och verksamhet inom kultur och fritidsområdet kan du ansluta dig till pluspolarekortet. Pluspolarekortet används av en person med någon form av funktionsvariation och innebär att den medföljande personen får fri entré. 

   Som arrangör av evenemang och verksamhet inom kultur och fritidsområdet kan du ansluta dig till pluspolarekortet. Pluspolarekortet används av en person med någon form av funktionsvariation och innebär att den medföljande personen får fri entré. 

  Visa allaVisa färre

  Njudung Energi (1)

  Omsorg och stöd (8)

  Visa allaVisa färre

  Vänliga Vetlanda (1)