Förskola och fritidshem i enskild regi, anmäla förändring inom ägar- och ledningskretsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enskilda huvudmän är skyldiga enligt lag att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen. Anmälan ska göras till barn- och utbildningsnämnden senast en månad efter förändringen. Behörig firmatecknare gör anmälan via den här e-tjänsten.

Anmälan omfattar även bilagor som styrker de uppgifter som du lämnar i anmälan. E-tjänsten hjälper dig att skicka in en komplett anmälan genom att bara visa de delar och krav som gäller just dig som ansöker.

När anmälan kommit in prövar barn- och utbildningsförvaltningen om huvudmannen fortfarande har de insikter som krävs och bedömer om tillkommande personer är lämpliga.

Information om att starta och driva förskola i enskild regi.

Bilagor

Sist i e-tjänsten får du ladda upp bilagor. Där visas uppladdningsfrågor för de bilagor som rör just dig.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa