Investeringsbidrag, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som representant för en förening söka stöd för investeringar inom er verksamhet som överstiger ett basbelopp. Stödet kan utgå med max 50 procent av investeringsbeloppet.
Du loggar in med BankID för att följa ärendet som kontaktperson åt din organisation.

Bidraget avser ansökan över ett basbelopp, 52 500 kronor år 2024. 
Vid ansökan får egen ideell arbetsinsats värderas till 200 kronor per arbetstimme för personer från 16 år och uppåt. 
Ansökan är öppen till och med 31 oktober 2024. Beslut om investeringsbidrag tas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i februari 2025.

Kultur- och fritidsnämnden har i nuläget beslutat att i första hand prioritera investeringar gällande energibesparing.
Därefter prioriteras ansökningar som gäller investeringar som gynnar barn- och ungdomsverksamhet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa