Investeringsbidrag, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som representant för en förening söka stöd för investeringar inom er verksamhet som överstiger ett basbelopp. Stödet kan utgå med max 50 procent av investeringsbeloppet.
Du loggar in med BankID för att följa ärendet som kontaktperson åt din organisation.

Bidraget avser ansökan över ett basbelopp, 52 500 kronor år 2024. 
Vid ansökan får egen ideell arbetsinsats värderas till 200 kronor per arbetstimme för personer från 16 år och uppåt. 
Ansökan är öppen till och med 31 oktober 2024. Beslut om investeringsbidrag tas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i februari 2025.

Vid beviljat investeringsbidrag ska föreningen senast 30 juni 2025 återredovisa hur mycket den eventuellt fått i bidrag från andra håll. När utbetalning av beviljat investeringsbidrag sedan sker, efter slutlig ekonomisk redovisning senast 30 november 2025, anpassas Vetlanda kommuns bidrag så att den totala bidragsvolymen för investeringen blir högst 80 procent. Skulle någon annan bidragsgivare vilja ge ett enskilt bidrag på över 80 procent lägger Vetlanda kommun sig naturligtvis inte i det. Men för att kommunens bidrag ska räcka till så många föreningar som möjligt har kultur- ­och fritidsnämnden tagit detta beslut om att kommunens del ska anpassas efter föreningens totala bidrag. 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att inte prioritera någon särskild inriktning vid ansökan om investeringsbidrag 2025.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa