Serveringstillstånd, anmälan ändringar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla förändringar i verksamhet där serveringstillstånd redan har givits. Du kan även anmäla at du vill avsluta ditt serveringstillstånd.

Här kan du anmäla:

 • om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den
 • om verksamheten förändras till sin omfattning
 • förändringar av ägarförhållanden 
 • serveringsansvariga personer
 • serveringslokal för cateringtillstånd
 • kryddning av snaps
 • provsmakning

Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål enligt 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622).

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.
Observera att det måste vara en firmatecknare som gör anmälan.

Exempel på information och dokument som kan behöva bifogas i e-tjänsten

 • eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket 
 • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag)
 • skalenlig planritning över serveringsstället inklusive ev uteservering
 • hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället
 • dokument om brandskyddsutrustning 
 • meny

Avgifter
Du kommer att få en faktura om handläggningsavgift utgår.  Om något saknas kommer du att få komplettera din anmälan.
Gällande pausservering får du besked om och när din ansökan är komplett. För att ansökan ska vara komplett måste kunskapsprovet vara genomfört. 

Läs mer om serveringstillstånd, kommunens avgifter och handläggningstid på kommunens webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa