CRAFT anhöriggrupp, anmälan

LÄS MER

Här anmäler du dig till CRAFT - anhöriggrupp är för dig som är anhörig till närstående med beroendeproblematik. 
Du kan även anmäla ditt intresse för CRAFT och få mer information via e-post eller telefon.

Gruppen startar 20 augusti 2024 och ni träffas vid nio tillfällen, löpande varannan tisdag under hösten. Träffarna är kostnadsfria för dig som deltagare.

Materialet som används är från metoden CRAFT, Community Reinforcement Approach and Family Training.

Syftet och målet med CRAFT:

  • Förbättra den anhöriges välmående - känslomässigt, fysiskt, relationsmässigt
  • Förbättra relationen mellan familjemedlemmar
  • Minska eller eliminera den närståendes beroende
  • Engagera närstående att påbörja eller fullfölja behandling

Vid frågor om träffarna ta kontakt via social@vetlanda.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa