God man eller förvaltare, anmäl om du vet någon i behov av hjälp

LÄS MER

Beroende på vem som är i behov av god man eller förvaltare, ansöker eller anmäler du på olika sätt.

 1. Du själv eller närstående - ansök hos tingsrätten
  Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av den som är i behov av hjälp eller dennes närmaste anhörige (make/maka/sambo, förälder, syskon eller barn). Ansökan skickas då till Eksjö Tingsrätt - information på Eksjö tingsrätts webbplats.
  Tingsrätten har ingen särskild blankett själva, utan vi har tagit fram en blankett för att ansöka hos tingsrätten.
 2. Annan utomstående person - använd denna e-tjänst eller blankett
  Anmälan om behov av god man eller förvaltare kan göras av annan utomstående person om personen som är i behov av hjälp inte själv kan ansöka eller saknar anhörig som kan ansöka. Till exempel kan biståndshandläggare, socialsekreterare, läkare eller annan tjänsteperson, kusin, vän, granne eller annan medmänniska anmäla behovet. Anmäl via denna e-tjänst eller genom att skriva ut och skicka in blanketten. Har personen skyddade personuppgifter kan du inte använda e-tjänsten, utan ska istället använda blanketten.
 3. Ensamkommande barn - använd denna e-tjänst eller blankett
  Barnet måste vistas i någon av kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö eller Vetlanda innan anmälan skickas in.

I anmälan ska du om möjligt bifoga:

En god man eller förvaltare kan hjälpa en huvudman inom följande områden:

 • Bevaka rätt - söka bidrag, skriva avtal, sälja hus, företräda vid arvskifte
 • Förvalta egendom - betala räkningar, placera pengar och fördela ut pengar till huvudmannen
 • Sörja för person - se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra, se till att beviljad hjälp från samhället fungerar

Det vanligaste är att få hjälp inom alla tre områdena, men det är också möjligt att få hjälp inom bara ett eller två områden. Personens behov av hjälp är det som ska styra vilka områden som ska ingå.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Valbart: E-legitimation vid inlogg
 • Personen i behov av hjälp ska vara folkbokförd i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö eller Vetlanda (för ensamkommande barn gäller vistas i stället för folkbokförd)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från exempelvis Skatteverket.

Om du loggar in kan du även spara ditt ärende och fortsätta på det senare. Inloggning krävs även om du vill ta del av din anmälan under Mina sidor. Via Mina sidor kan du kommunicera med handläggare om ärendet.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa