Uteservering eller pausservering, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om

  • serveringstillstånd på uteservering 
  • serveringstillstånd i pauser till en föreställning eller konsert, så kallad pausservering

Som företrädare för företaget eller föreningen så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Exempel på information och dokument som kan behöva bifogas i e-tjänsten

  • skalenlig planritning över serveringsstället eller uteserveringen
  • dokument om brandskyddssäkerhet 
  • årsmötesprotokoll och stadgar som visar firmatecknare
  • intyg om dispositionsrätt till exempel hyreskontrakt, arrendeavtal, polistillstånd och liknande
  • intyg om genomgånget kunskapsprov hos Folkhälsomyndigheten eller intyg om innehav av annat serveringstillstånd

Avgifter och handläggningstid
Du kommer att få en faktura på ansökningsavgiften och handläggningen startar först när fakturan är betald.  
Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan.

Enligt våra riktlinjer bör du få ett beslut inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. Du får besked när din ansökan är komplett.

Läs mer om serveringstillstånd, kommunens avgifter och handläggningstid på kommunens webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa