Val av skola, årskurs 7

LÄS MER

Här kan du välja skola för ditt barn inför årskurs 7. Du behöver göra ditt val senast den 7 februari.

Gör du inget val anses du ha valt den skola som hör till ditt upptagningsområde:

  • Withalaskolans upptagningsområde är Björkö skola, Ekenässjöns skola, Holsby skola, Kvillsfors skola, Mogärdeskolan, Norrgårdsskolan, Nye skola, Tomaslundsskolan.
  • Landsbro skolas upptagningsområde är Bäckseda skola, Korsberga skola, Myresjö skola, Landsbro skola, Ramkvilla skola.

Vill du gå i en skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommun.

Vill du gå i en friskola kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Skolskjuts

Om barnet är skolskjutsberättigad kommer du strax före skolstart att få ett brev hem med uppgifter om skolskjutsen. (Du behöver inte göra någon ansökan om skolskjuts.)

Om barnet är skolskjutsberättigat och du väljer en annan skola än den barnet hör till, har barnet inte rätt till skolskjuts - se regler skolskjuts

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten