Årskurs 7, val av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du välja skola för ditt barn inför årskurs 7. Du behöver göra ditt val senast den 7 februari.

Gör du inget val anses du ha valt den skola som hör till ditt upptagningsområde beroende på var du bor (folkbokföringsadress):

  • Withalaskolans upptagningsområde är Björkö skola, Ekenässjöns skola, Holsby skola, Kvillsfors skola, Mogärdeskolan, Norrgårdsskolan, Nye skola, Tomaslundsskolan.
  • Landsbro skolas upptagningsområde är Bäckseda skola, Korsberga skola, Myresjö skola, Landsbro skola, Ramkvilla skola.

Vill du gå i en skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommun.

Vill du gå i en friskola kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Så ansöker du

  1. Är ni två vårdnadshavare ska EN AV ER klicka på "Välj skola årskurs 7". I e-tjänsten får du ange e-post eller mobilnummer till den andra vårdnadshavaren.
  2. Den andra vårdnadshavaren ska sedan invänta ett mejl eller sms om att man ska signera ansökan.
  3. Den andra vårdnadshavaren ska klicka på länken i mejlet/smset, logga in med BankId och signera ansökan med BankId.
  4. Ansökan registreras när båda vårdnadshavarna har signerat.
  5. Om du är ensam vårdnadshavare registreras ansökan direkt.

Skolskjuts

Om barnet är skolskjutsberättigad kommer du strax före skolstart att få ett brev hem med uppgifter om skolskjutsen. (Du behöver inte göra någon ansökan om skolskjuts.)

Om barnet är skolskjutsberättigat och du väljer en annan skola än den barnet hör till, har barnet inte rätt till skolskjuts - se regler skolskjuts

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Personnummer till den andra vårdnadshavaren
  • E-postadress eller mobilnummer till den andra vårdnadshavaren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa