Årsrapport anmälningspliktiga verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rapportera senast 31 mars

Årsrapport som beskriver föregående års verksamhet ska komma in till miljö- och byggförvaltningen senast 31 mars varje år. 

Rapportens innehåll

Årsrapporten är ett sätt att visa att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningen. För en del verksamheter finns det särskilda krav på vad som ska finnas i årsrapporten. Dessa krav finns då i ett särskilt beslut som verksamheten fått.

Följande uppgifter ska normalt finnas med i årsrapporten:

  • Verksamhetens omfattning under året. 
  • Händelser under året som ändrat verksamhetens miljöpåverkan. Exempelvis olyckor, störningar i driften eller förändringar av verksamheten.
  • Energiförbrukning och eventuella åtgärder som utförts för att påverka förbrukningen.
  • Redovisning av kontroller och mätningar. Exempelvis resultat från vattenprovtagning, bullermätningar, luftmätningar m.m.
  • Kemikalieredovisning i form av en lista över miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i verksamheten. I den ska det framgå vilka kemikalier som innehåller:
    - riskminsknings- respektive utfasningsämnen
    - övriga kemikalier som regleras av begränsningar på grund av sin påverkan på omgivningen
  • Redovisning av avfall som uppkommit och hanterats i verksamheten. Avfallsfraktionerna ska beskrivas med EWC-kod enligt avfallsförordning. Det ska också finnas en beskrivning av de transportörer och mottagare som anlitats för att ta hand om avfallet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa