Nybyggnadskarta, beställa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter som befintliga byggnader, gränser för byggrätt, planbestämmelser, ledningar, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande gator samt höjdangivelser.

Det finns två typer av nybyggnadskarta, fullständig eller förenklad. Bygglovshandläggaren bestämmer vilken typ av karta du behöver för ditt bygglov, men det är du som beställer nybyggnadskartan.

Tänk på att beställa din nybyggnadskarta i god tid. Vi har som mål att leverera en nybyggnadskarta inom 15 arbetsdagar.

Avgift för mätningar och arbete tas ut enligt gällande plan- och bygglovstaxa.

Mer information om nybyggnadskarta hittar du på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa