Kompostering/annan toalett, anmälan och ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du avser att upprätta en latrinkompost och sprida komposterad latrin/mull på fastigheten, så krävs det att du lämnar in en ansökan samt får ett tillstånd från miljö- och byggförvaltningen innan verksamheten påbörjas. Detta gäller även för spridning av urin från urinseparerande toalett.

Latrin och urin har ett högt näringsvärde vilket gör att det med fördel kan användas som gödningsmedel i trädgården. Latrin innehåller dock även olika smittoämnen som kan vara skadliga för omgivande miljö. Även mull från olika typer av förmultningstoaletter kan innehålla smittoämnen som inte bör spridas utan behandling.
För att säkerställa en god hygienisk hantering med avdödande av eventuella patogena bakterier bör därför latrin och/eller mullrester efterkomposteras före spridning.

Även om du inte avser att ta hand om latrin eller urin på fastigheten, utan låta kommunen hämta latrinet, så behöver du anmäla installation av annan toalett än vattentoalett till oss.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa