Förskoleklass, val av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om plats i förskoleklass för kommunal skola. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. Du kan ansöka mellan 15 januari och 15 februari.

Förskoleklass är obligatorisk och omfattar alla sexåringar. Du behöver välja skola senast den 15 februari. Om du inte gör ett val placeras barnet på närmsta skola där det finns plats.

När vi gör placeringen går vi efter:

 1. Vårdnadshavarens önskemål
 2. Relativ närhet - närhet till önskad respektive tillgänglig skola

Om barnet är skolskjutsberättigat och du väljer en annan skola än den kommunen anvisar enligt våra upptagningsområden, har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts - regler om skolskjuts.

Vill du ansöka om en plats i en fristående skola gör du det direkt till den skola du är intresserad av.

Så ansöker du

 1. Är ni två vårdnadshavare ska EN AV ER klicka på "Välj skola". I e-tjänsten får du ange e-post eller mobilnummer till den andra vårdnadshavaren.
 2. Den andra vårdnadshavaren ska sedan invänta ett mejl eller sms om att man ska signera ansökan.
 3. Den andra vårdnadshavaren ska klicka på länken i mejlet/smset, logga in med BankId, gå igenom alla steg ("Välj skola" och "Förhandsgranska") och avslutningsvis signera ansökan med BankId.
 4. Ansökan registreras när båda vårdnadshavarna har signerat.
 5. Om du är ensam vårdnadshavare registreras ansökan direkt.
 6. När ansökan registrerats får du en bekräftelse via e-post eller sms på att ärendet är inskickat.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Personnummer till den andra vårdnadshavaren
 • E-postadress eller mobilnummer till den andra vårdnadshavaren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa