Förskoleklass, val av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om plats i förskoleklass för kommunal skola. Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavarna. Du kan ansöka mellan 15 januari och 15 februari.

Förskoleklass är obligatorisk och omfattar alla sexåringar. Du kommer att få ett brev i början på året med information om att du behöver välja skola senast den 15 februari. Om du inte gör ett val anses du ha valt den skola hör till enligt våra upptagningsområden.

När vi gör placeringen går vi efter:

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Syskonförtur
  3. Närheten till önskad respektive tillgänglig skola
  4. Särskilda skäl

Om barnet är skolskjutsberättigat och du väljer en annan skola än den barnet hör till (skolornas upptagningsområden), har du inte rätt till skolskjuts - regler om skolskjuts.

Om du inte har e-legitimation är du välkommen att kontakta Madelene Sverker på barn- och utbildningskansliet. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vill du ansöka om en plats i en fristående skola gör du det direkt till den skola du är intresserad av.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Personnummer till den andra vårdnadshavaren

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa