Förskoleklass, val av skola

LÄS MER

Här ansöker du om plats i förskoleklass för kommunal skola. E-tjänsten är öppen för ansökan den 15 januari till den 15 februari.

Förskoleklass är obligatorisk och omfattar alla sexåringar. Du behöver välja skola senast den 15 februari. Om du inte gör ett val placeras barnet på närmsta skola där det finns plats.

När vi gör placeringen går vi efter:

  1. Vårdnadshavarens önskemål
  2. Närheten till önskad respektive tillgänglig skola

Om barnet är skolskjutsberättigat och du väljer en annan skola än den barnet hör till (skolornas upptagningsområden), har du inte rätt till skolskjuts - regler om skolskjuts.

Om du inte har e-legitimation är du välkommen att kontakta Madelene Sverker på barn- och utbildningskansliet. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vill du ansöka om en plats i en fristående skola gör du det direkt till den skola du är intresserad av.

Fritidshem

När du väljer skola i den här e-tjänsten kommer du att få en fråga om du vill ha plats på fritidshem. Om du svarar Ja behöver du inte göra en ansökan till fritids via Dexter, då räcker det med att du svarat Ja på frågan.

Fritidshemsplaceringen startar den 1 augusti.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten