Anmäla oro för barn och ungdomar 0-18 år

LÄS MER

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom i Vetlanda kommun far illa anmäler du din oro till socialförvaltningen. 
Du som anmäler som privatperson kan välja att vara anonym.
OBS: Vid akut oro kontakta alltid SOS-alarm på telefon 112.

Vad händer med din anmälan?

Din orosanmälan tas emot och behandlas samma dag under kontorstid. Vi stänger klockan 15.30 måndag till torsdag och klockan 15 på fredagar.
Skickar du en anmälan utanför kontorstid behandlas den nästkommande vardag.
När en orosanmälan kommit in till social­förvaltningen bedömer vi inom två veckor om en utredning måste inledas.

Om det framkommer att barnet eller dess vårdnads­havare är i behov av hjälp startas en utredning.
Social­förvaltningen strävar alltid efter att nå en överens­kommelse med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

All personal inom social­förvaltningen arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som ­kommer fram under en eventuell utredning, därför har du inte möjlighet att få information om hur vi hanterar din anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan.

Inom vissa yrken har du anmälningsskyldighet. Se filmen om anmälningsskyldighet. 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa