Förtroendevald - lämna uppgifter och avsäga sig uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald i Vetlanda kommun lämna kontaktuppgifter, underlag för ersättning och avsäga dig uppdrag. 

Uppgifterna kommer registreras digitalt i kommunens system för förtroendevalda och ligger till grund för den information som visas om dig i kommunens förtroendemannaregister och på webbplatsen samt för den ersättning du får. Tjänsten är till för att hjälpa kommunkansliet med att få in alla uppgifter som behövs om förtroendevalda politiker.

För att registrera tid som du sitter i möten så gör du detta i "Samlingsblankett förtroendevalda". Den lämnas vid möten till ansvarig för att rapportera detta, exempelvis nämndsekreterare.

När ditt uppdrag upphör kommer uppgifterna att finnas kvar i såväl HR-system som i kommunens digitala system för förtroendevalda. Ditt uppdrag kommer att synas i historiken i det publika registret, men kontaktuppgifterna kommer att döljas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa