Byggärende, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det behövs inte bygglov men en skriftlig anmälan för nedanstående åtgärder:

  1.  Rivning utanför detaljplanelagt område.
  2.  Attefallsåtgärd.
  3.  Ändring av byggnads konstruktion som berör bärande delar eller avsevärt påverkar planlösningen.
  4.  Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller ventilationsanläggning.
  5.  Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
  6.  Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Dina uppgifter kommer att registreras i ett datasystem och bli en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och de kan komma att lämnas ut vid förfrågan. Har du skyddade personuppgifter vill vi att du meddelar oss det eftersom vi inte får den uppgiften med automatik från Skatteverket.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa