Byggärende, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det behövs inte bygglov men en skriftlig anmälan för nedanstående åtgärder:

  1.  Rivning utanför detaljplanelagt område.
  2.  Attefallsåtgärd.
  3.  Ändring av byggnads konstruktion som berör bärande delar eller avsevärt påverkar planlösningen.
  4.  Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller ventilationsanläggning.
  5.  Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
  6.  Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

Här finns en film som talar om vilka ritningar du kan behöva.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa