Strandskyddsdispens, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid alla sjöar och vattendrag gäller, enligt miljöbalken, strandskydd 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjens medelvattenstånd.

Du kan få lov att genomföra vissa åtgärder trots detta, men då krävs det dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Länsstyrelsen, som har överprövningsrätt, granskar alla strandskyddsdispenser. Detta kan innebära att länsstyrelsen upphäver kommunens beslut.

Läs mer om strandskydd på kommunens webbplats

Beskedet gäller i två år

Strandskyddsdispensen från miljö- och byggnämnden gäller i två år. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan inom dessa två år upphör strandskyddsdispensen att gälla. Observera att du inte får börja åtgärden innan ansökan om bygglov är beviljad och du har fått ett startbesked.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa