Kart- och mättjänster, beställa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här beställer du följande mätningar och tjänster från vår mätavdelning:

  • Grovutsättning, visar grovt var byggnaden ska placeras inför markarbeten.
  • Finutsättning, visar var byggnadens hörn ska placeras.
  • Lägeskontroll, efterkontroll av byggnadens placering.
  • Gränsutvisning, fastställa var tomtgräns går.
  • Kartutdrag, får en karta med detaljer över din fastighet.

I ditt bygglov framgår det om utsättning krävs. Mätningsingenjörerna får då mått och ritningar från bygglovhandläggarna.

Avgift för mätningar och arbete tas ut enligt gällande plan- och bygglovstaxa.

Mer information om kart- och mättjänster hittar du på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Bygglov, ansökt och klart

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa