Åtgärd inom vattenskyddsområde, ansökan/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl eller ansök om tillstånd eller dispens för åtgärd inom vattenskyddsområde.

Vad som gäller inom olika vattenskyddsområden
På Njudung Energis hemsida  finns samlad information om de olika vattenskyddsområdena som finns i kommunen.

Du behöver förbereda och läsa vad som gäller där du bor eller där du ska utföra en åtgärd och ta reda på om du behöver anmäla eller ansöka om tillstånd eller dispens. När du fyller i ansökan så frågar vi efter vilket skyddsområde som ansökan gäller, vilken fastighet och inom vilken zon av skyddsområdet som är aktuellt i ärendet.

Du kan spara det du fyller i och återkomma om du behöver ta reda på mer. När allt är klart skickar du in ansökan med e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa