Serveringstillstånd, ansökan stadigvarande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622).
Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.
Vid ägarbyte eller byte av bolagsstyrelse ska ny ansökan göras.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Exempel på information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

 • köpeavtal eller arrendeavtal för verksamheten
 • eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket 
 • firmatecknare förening (senaste årsmötesprotokoll)
 • eventuellt F- skattebevis
 • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag)
 • skalenlig planritning över serveringsstället
 • hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället
 • dokument om brandskyddssäkerhet 
 • dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten
 • meny
 • intyg om genomgånget kunskapsprov hos Folkhälsomyndigheten eller intyg om innehav av annat serveringstillstånd

Avgifter och handläggningstid
Du kommer att få en faktura på ansökningsavgiften och handläggningen startar först när fakturan är betald.  Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås. 
Om ansökan beviljas kommer en årlig tillsynsavgift att tas ut. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan.

Enligt våra riktlinjer bör du få ett beslut inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. Du får besked om och när din ansökan är komplett.
För att ansökan ska vara komplett måste kunskapsprovet vara genomfört. 

Läs mer om serveringstillstånd, kommunens avgifter och handläggningstid på kommunens webbplats

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa