Råd- och stödsamtal för föräldrar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är förälder och bor i Vetlanda kommun erbjuds råd- och stödsamtal kring ditt barn och din roll som förälder. Stödet riktar sig till föräldrar med barn upp till 18 år. Du erbjuds en samtalsserie om max fem samtal. Samtal 1 är ett kartläggande samtal. Samtal 5 är ett avslutande/uppföljande samtal.  Du blir inte registrerad eller journalförd. Minnesanteckningar kan föras, men dessa förstörs efter avslutad kontakt. Stödsamtalen ges av socialförvaltningens familjebehandlare. Samtalen genomförs på Familjecentralen Kärnhuset, Kyrkogatan 15. 

Du bokar ditt första samtal i den här e-tjänsten. Bokningsbara tider är onsdagar klockan 8.30-9.30 och torsdagar klockan 14.00-15.00. Ytterligare samtal eller annan tid bokas direkt med familjebehandlaren. 

Du kan även mejla eller ringa för att boka tid:

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa