Råd- och stödsamtal för föräldrar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är förälder och bor i Vetlanda kommun erbjuds råd- och stödsamtal kring ditt barn och din roll som förälder. Stödet riktar sig till föräldrar med barn upp till 18 år. Du erbjuds en samtalsserie om max fem samtal. Samtal 1 är ett kartläggande samtal. Samtal 5 är ett avslutande/uppföljande samtal.  Du blir inte registrerad eller journalförd. Minnesanteckningar kan föras, men dessa förstörs efter avslutad kontakt. Stödsamtalen ges av socialförvaltningens familjebehandlare.  Plats för samtalet framkommer i din bokning. 

Du bokar ditt första samtal i den här e-tjänsten. Ytterligare samtal eller annan tid bokas direkt med familjebehandlaren. 

Du kan även mejla eller ringa för att boka tid:

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa