Livsmedelsverksamhet - registrera/anmäl ändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att din verksamhet ska byta ägare eller upphöra. Tänk på att du måste registrera verksamheten minst två veckor innan verksamheten startar eller byter ägare!

När du företräder ditt företag så ska du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som registrerar verksamheten.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Årlig kontrollavgift utifrån riskklassning

Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen

Vi tar ut en avgift för registreringen som motsvarar en timmas handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun. Timavgiften är för närvarande 1 025 kronor.

Krav på dig som vill starta livsmedelsföretag

Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar. Du kan läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter i Vetlanda kommun på vår webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa