Lovkul, söka bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sök bidrag från kommunen!

Det finns två olika typer av bidrag att söka. Det ena är ett statsbidrag för sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år, som vi administrerar och fördelar. Där finns tydliga regler och krav på att politisk och religiös påverkan inte får ske. Det betyder exempelvis att man inte kan få bidrag till en aktivitet som omfattar en andakt. Statsbidraget för lovaktiviteter har ingen övre gräns, vi på kultur- och fritidsförvaltningen fördelar bidrag allt efter hur mycket pengar vi får från staten, hur många som söker och hur vi bedömer upplägget. Se hela regelskrivningen nedan.

Det andra bidraget är det som vi i våra kommunala bidragsbestämmelser kallar lovarrangemangsbidrag. Det handlar om maximalt 2 000 kronor och bidraget kan utgå även till en kyrklig aktivitet med något mindre religiöst inslag, som exempelvis en kortare andakt. Bidrag utgår inte till en aktivitet som bara är ett inslag i en pågående, fortlöpande verksamhet, utan måste vara ”något extra” och tydligt öppen för alla.

Regler för statsbidrag för lovaktiviteter:

  • Aktiviteten är gratis för åldersgruppen 6-15 år.
  • Aktiviteten är anpassad för den åldersgruppen eller ett ålderintervall inom åldersgruppen, ex 6-9-åringar.
  • Den är öppen för alla, den får alltså inte bara rikta sig till medlemmar.
  • Den är fri från religiös och politisk påverkan.
  • Föreningen svarar för marknadsföring av aktiviteten och all administration.

Budgeten ska omfatta kostnader för material, fika/mat, eventuellt artistgage, arbetade timmar av föreningsledare (200 kronor/timma får sättas upp i rimlig omfattning, dock inte timmar för planeringsarbete).

Inför varje lov gör kultur- och fritidsförvaltningen ett e-postutskick till alla föreningar i kommunens föreningsregister och informerar vilket datum som är sista ansökningsdatum och vilket datum föreningen kan vänta sig ett besked.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa