Lovbidrag, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget avser att stödja föreningars utåtriktade aktiviteter under skollov. Föreningar planerar och anmäler lovaktiviteter till kultur- och fritidsförvaltningen via e-tjänst. Bidrag kan utgå med maximalt 2 000 kronor per lov och förening. I särskilda fall kan prövning göras av kultur- och fritidsnämnden för högre belopp. Stöd utgår inte till förenings ordinarie verksamhet. För verksamhet i samverkan med studieförbund utgår inga bidrag. I detta sammanhang hänvisas till särskilda målgruppsbidrag inom normerna för bidrag till studieförbunden.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa