Utbildningsstipendium inom kultur, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stipendiet är avsett att täcka delar av utbildnings- eller fortbildningskostnader. Du som söker ska med andra ord ha påbörjat en utbildning eller fått ett antagningsbesked. Du kan endast ansöka för eftergymnasiala utbildningar. Skicka gärna med handlingar som på bästa sätt visar din konstnärliga yrkesverksamhet och vad stipendiet ska användas till. 

Stipendiet ges som stöd och uppmuntran till personer som är verksamma inom något av följande exempel:

  • bild och form
  • konsthantverk
  • musik
  • teater
  • dans
  • litteratur
  • film
  • foto
  • hembygdsvård

Stipendiet ges till dig som i din skapande konstnärliga verksamhet visat på betydande förmåga och lovande förutsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas arbetsro för nyskapande gärning eller för vidareutveckling inom ditt konstnärliga område.

Stipendiet delas ut varje år. Antal och storlek bestäms av kultur- och fritidsnämnden.
Beloppet är 10 000 kronor.

Du som söker ska vara bosatt eller född i Vetlanda kommun eller ha annan anknytning till kommunen. Du som får ett utbildningsstipendium ska hålla kultur- och fritidsnämnden underrättad om hur du använder pengarna. Du ska göra en redovisning för vad stipendiet har använts till efter ett år. Samma person kan högst få stipendiet tre gånger.

15 april är sista datum för ansökan.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Vi kan efter detta höra av oss för att få in eventuella kompletteringar för att kunna göra en korrekt bedömning av verksamhet och skapande.

Kultur- och fritidsnämnden tar sedan beslut under maj månad om vem som får ta del av stipendiet. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa