Byte av språkval, grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att ändra språkval för elev i grundskolan.

Byte av språkval görs som regel i samband med terminsstart. 

Inför ett språkvalsbyte kommer studie- och yrkesvägledare kontakta elev och vårdnadshavare eftersom ett språkvalsbyte kan påverka de fortsatta studierna på gymnasiet. Har du redan pratat med studie- och yrkesvägledare kan du ange det i e-tjänsten.

Det är rektor på elevens skola som beslutar om bytet godkänns eller inte.

  • När ansökan registrerats får du en bekräftelse via e-post eller sms på att ärendet är inskickat.
  • När ansökan beviljats eller avslagits får du ett meddelande via e-post eller sms. Du behöver då logga in i ditt ärende för att få veta mer om bytet, till exempel när eleven får byta och i vilken grupp eleven ska gå.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa