Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera en medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för medelstora förbränningsanläggningar och kontroll av utsläpp till luft från sådana anläggningar. 

En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa