Skolskjuts

LÄS MER

Här kan du ansöka om skolskjuts och hantera alla dina skolskjutsärenden.

  • om barnet börjar förskoleklass och har rätt till skolskjuts enligt Vetlanda kommuns riktlinjer
  • om eleven flyttat/är nyinflyttad och har rätt till skolskjuts enligt Vetlanda kommuns riktlinjer
  • om eleven har rätt till skjuts, men tidigare har tackat nej och nu behöver åka
  • om eleven har växelvis boende
  • om eleven har särskilda skäl
  • om eleven vill åka i mån av plats

Vid växelvis boende kan eleven få skolskjuts från båda hemmen om de ligger inom Vetlanda kommun. Varje vårdnadshavare gör sin egen ansökan.

Även om inte skolskjutsavstånden uppfylls kan elev ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl. De särskilda skälen kan till exempel vara medicinska skäl (läkarintyg krävs), trafikförhållanden eller andra omständigheter. Vi gör en prövning i varje enskilt fall.

Om det finns plats i grundskolans skolskjutsar kan elever som inte har rätt till skolskjuts ansöka om skolskjuts i mån av plats.

Elev som behöver skjuts på grund av olycksfall får resor betalda direkt av försäkringsbolaget. Vänd dig till försäkringsbolaget så ordnar de resan.

Skolskjutsportal - här hittar du alla dina skolskjutsärenden

I vår nya skolskjutsportal hittar du all information om din skolskjuts, till exempel dina beslut och busstider. Du kommer till portalen genom att starta e-tjänsten.

Handläggningstid och beslut

Handläggningstiden vid ansökan om skolskjuts kan variera mellan två och fem veckor beroende på ärendetyp och ärendets komplexitet. Obs! Under sommaren, vecka 26-31, handlägger vi inga skolskjutsärenden.

Beslut fattas i varje enskilt ärende och meddelas vårdnadshavaren/vårdnadshavarna via skolskjutsportalen som du når när du startar e-tjänsten. Fram till dess att ett beslut har trätt i kraft är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till och från skolan.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
utbildning@vetlanda.se

Följande behövs för e-tjänsten