Serveringstillstånd, ansökan tillfälligt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622). Ett tillfälligt tillstånd gäller endast under sökt period.

Som företrädare för företaget eller föreningen så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Exempel på information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

  • skalenlig planritning över serveringsstället
  • intyg om dispositionsrätt till exempel hyreskontrakt, arrendeavtal, polistillstånd mm
  • dokument om brandskyddssäkerhet 
  • meny
  • intyg om genomgånget kunskapsprov hos Folkhälsomyndigheten eller intyg om innehav av annat serveringstillstånd
  • årsmötesprotokoll och stadgar som visar firmatecknare

Tillkommer om inget gällande serveringstillstånd finns

  • uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag)
  • köpeavtal eller arrendeavtal för verksamheten
  • registreringsbevis från Bolagsverket

Avgifter och handläggningstid
Du kommer att få en faktura på ansökningsavgiften och handläggningen startar först när fakturan är betald. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan.

Enligt våra riktlinjer bör du för tillfällig servering till allmänheten få ett beslut inom åtta veckor, från det att ärendet är komplett. För tillfällig servering till slutet sällskap inom fyra veckor. 
Du får besked när din ansökan är komplett.

Läs mer om serveringstillstånd, kommunens avgifter och handläggningstid på kommunens webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa