Klagomål inom bygga, bo och miljö

LÄS MER

Du kan anmäla till miljö- och byggförvaltningen:

  • om du hittar en nedskräpad plats eller ovårdad tomt
  • om du ser ett hus som har förfallit och kan vara en olycksrisk
  • om du vet att någon byggt nytt, byggt till, ändrat eller rivit något utan lov
  • om någon grävt eller gjort markarbeten i strandkant
  • om du ser t ex ett plank eller en hög häck som utgör en trafikfara
  • om du hittar en hiss som inte besiktigats 

När du gör en anmälan registreras uppgifterna och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och att alla har rätt att ta del av dem. 

Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte kontakta dig för ytterligare information.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa