Klagomål inom bygga, bo och miljö

LÄS MER

Du kan anmäla till miljö- och byggförvaltningen:

  • om du hittar en nedskräpad plats eller ovårdad tomt
  • om du ser ett hus som har förfallit och kan vara en olycksrisk
  • om du vet att någon byggt nytt, byggt till, ändrat eller rivit något utan lov
  • om någon grävt eller gjort markarbeten i strandkant
  • om du ser t ex ett plank eller en hög häck som utgör en trafikfara
  • om du hittar en hiss som inte besiktigats 

När du gör en anmälan registreras uppgifterna och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och att alla har rätt att ta del av dem. 

Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte kontakta dig för ytterligare information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa