Avtal för lån av digital enhet i Vetlanda kommuns skolor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du elev i någon av Vetlanda kommuns skolor och har blivit erbjuden att låna en dator, Chromebook eller iPad i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda denna e-tjänst för att teckna ett avtal med Vetlanda kommun.

Skolan avgör vilken enhet som lämnas ut. Enheten är till låns och ska ses som ett läromedel och är avsedd att vara ett arbetsredskap i skolarbetet.

Enheten kan kvitteras ut av eleven på skolan efter att avtal är signerat av båda vårdnadshavarna och elev och vårdnadshavarare fått besked om att enheten är klar för avhämtning. 

Så gör du

  1. Är ni två vårdnadshavare ska en av er klicka på "Fyll i låneavtal". I e-tjänsten får du ange e-post eller mobilnummer till den andra vårdnadshavaren.
  2. Den andra vårdnadshavaren ska sedan invänta ett mejl eller sms om att man ska signera ansökan.
  3. Den andra vårdnadshavaren ska klicka på länken i mejlet/smset, logga in och signera med BankId.
  4. Avtalet registreras när båda vårdnadshavarna har signerat avtalet.
  5. Om du är ensam vårdnadshavare registreras avtalet direkt.

Du som har skickat in avtalet har möjlighet att se status på ärendet genom att logga in här på sjalvservice.vetlanda.se och sedan klicka på Mina sidor. Det går att se om avtalet är mottaget eller om det väntar på flerpartssignering, det vill säga den andra vårdnadshavarens signering. 

Du kommer att få ett sms/e-postmeddelande när status ändras och något nytt händer gällande avtalet. Det gäller alla som signerat avtalet.

Genom att signera i e-tjänsten förbinder du dig att följa villkoren i avtalet. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa