Avtal för lån av digital enhet i Vetlanda kommuns skolor

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du elev i någon av Vetlanda kommuns skolor och har blivit erbjuden att låna en dator, Chromebook eller iPad i undervisningen ska du (om du är myndig) eller dina vårdnadshavare använda denna e-tjänst för att teckna ett avtal med Vetlanda kommun.

Skolan avgör vilken enhet som lämnas ut. Enheten är till låns och ska ses som ett läromedel och är avsedd att vara ett arbetsredskap i skolarbetet.

Enheten kan kvitteras ut av eleven på skolan efter att avtal är signerat av båda vårdnadshavarna och elev och vårdnadshavarare fått besked om att enheten är klar för avhämtning. 

Genom att signera i e-tjänsten förbinder du dig att följa villkoren i avtalet. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa