Kulturbidrag för framträdande på offentlig plats, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan bidragsberättigade kulturföreningar, som utövar kultur, söka bidrag för offentliga framträdanden som sker i Vetlanda kommun.

Exempel på framträdanden är dansuppvisning, musikunderhållning eller körsång. Evenemanget ska ha fri entré och pågå i minst 30 minuter.
Ersättningen är 4 000 kronor per framträdande, dock högst 12 000 kronor per år.

Ansökan görs senast 31 januari och avser föregående års framträdanden.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa