Annonsering på infartsskylt

LÄS MER

För dig som vill annonsera på skyltarna

Ansökan ska komma in senast 14 dagar innan budskapet ska exponeras. Du ansöker via e-tjänst på kommun.vetlanda.se. Kommunen kan göra undantag om det finns omständigheter som förklarar varför din ansökan kommit in sent. Även om din ansökan möter anvisningarna finns det ingen garanti att ditt budskap kommer visas på skyltarna.

Kostnaden för annonsering är 500 kronor exkl moms för en vecka. Budskapet ligger fast under en minut och exponeras mellan fem och tio gånger varje timme. Du kan inte annonsera rörliga budskap.

För att kunna göra din ansökan behöver du ha följande uppgifter till hands:

  • Kontaktuppgifter
  • Information om vad du vill marknadsföra på skylten
  • Datumperiod för när du vill att budskapet ska visas på skylten

Kommunikationsenheten tar emot din ansökan och återkopplar till dig senast två veckor senare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter
  • Information om vad du vill marknadsföra på skylten
  • Datumperiod för när du vill att budskapet ska visas på skylten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa