Annonsering på infartsskyltar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För dig som vill annonsera på skyltarna

Ansök senast 14 dagar innan budskapet ska exponeras. Kommunen kan göra undantag om det finns omständigheter som förklarar varför din ansökan kommit in sent. Även om din ansökan möter anvisningarna finns det ingen garanti att ditt budskap kommer visas på skyltarna. Ha alltid i åtanke att:

  • Budskapet ska vara kort, enkelt och tydligt
  • Budskapet får endast informera om evenemang
  • Storleken på texten ska vara anpassad så den blir lättläst för förbipasserande
  • Budskapet ska kunna uppfattas på maximalt en sekund
  • Inga rörliga bilder får förekomma

Kostnaden för annonsering är 800 kronor exklusive moms för en vecka. Budskapet ligger fast under 60 sekunder åt gången och rullar tillsammans med andra budskap på skylten. Det är aldrig fler än sex annonser som rullar samtidigt.

För att kunna göra din ansökan behöver du ha följande uppgifter till hands:

  • Kontaktuppgifter
  • Information om vad du vill marknadsföra på skyltarna
  • Datumperiod för när du vill att budskapet ska visas på skyltarna

Kommunikationsavdelningen tar emot din ansökan och återkopplar till dig inom två dagar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa