Annonsera på infartsskyltarna

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beställ annons på kommunens digitala infartsskyltar.

Ansök senast 14 dagar innan budskapet ska exponeras. Kommunen kan göra undantag om det finns omständigheter som förklarar varför din ansökan kommit in sent. Även om din ansökan möter anvisningarna finns det ingen garanti att ditt budskap kommer visas på skyltarna. Ha alltid i åtanke att:

  • Budskapet ska vara kort, enkelt och tydligt
  • Budskapet får endast informera om evenemang
  • Storleken på texten ska vara anpassad så den blir lättläst för förbipasserande
  • Budskapet ska kunna uppfattas på maximalt en sekund
  • Inga rörliga bilder får förekomma

Kostnaden för annonsering är 1 000 kronor exklusive moms för en vecka (sju dygn). Utöver det finns möjlighet att annonsera enstaka dagar till en kostnad av 300 kronor per dygn. Kostnaden blir aldrig mer än 1 000 kronor för en vecka, så i stället för att annonsera fyra dagar kan du välja att annonsera en hel vecka till samma pris.

Budskapet ligger fast under 60 sekunder åt gången och rullar tillsammans med andra budskap på skylten. Det är aldrig fler än sex annonser som rullar samtidigt.

För att kunna göra din ansökan behöver du ha följande uppgifter till hands:

  • Kontaktuppgifter
  • Information om vad du vill marknadsföra på skyltarna
  • Datumperiod för när du vill att budskapet ska visas på skyltarna

Då budskapet endast får handla om evenemang vill vi informera om att uppgifterna som lämnas här även kommer användas till att skapa ett evenemang i Vänliga Vetlandas evenemangskalender vetlanda.se/evenemang.

Då budskapet endast får handla om evenemang vill vi informera om att uppgifterna som lämnas här även kommer användas till att skapa ett evenemang i Vänliga Vetlandas evenemangskalender vetlanda.se/evenemang.

Kommunikationsavdelningen tar emot din ansökan och återkopplar till dig inom två dagar.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa