Tidigare skolstart

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära tidigare skolstart

  • i förskoleklass det år barnet fyller fem år eller
  • i årskurs ett i grundskola eller grundsärskola höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare gör du en ansökan via den här e-tjänsten. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda signera ansökan.

Innan du får besked gör vi en utredning. Rektor på den aktuella skolan ansvarar för utredningen.

Skolverket har bra information om tidigare skolstart om du vill läsa mer.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa