Tidigare skolstart

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära tidigare skolstart

  • i förskoleklass det år barnet fyller fem år eller
  • i årskurs ett i anpassad grundskola höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare gör du en ansökan via den här e-tjänsten. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda signera ansökan.

Innan du får besked gör vi en utredning. Rektor på den aktuella skolan ansvarar för utredningen. Du kommer att bli kontaktad av rektor på skolan eller förskolan.

Skolverket har bra information om tidigare skolstart om du vill läsa mer.

Viktigt om förskoleklass

Skolval inför förskoleklass görs 15 januari-15 februari. Du som vill ansöka om tidigare skolstart i förskoleklass gör ditt skolval i den här e-tjänsten. För att du ska ha möjlighet att vara med i fördelningen av platser till förskoleklass behöver du ansöka om tidigare skolstart senast den 15 februari. Efter den 15 februari kan det finnas kö till skolorna, främst i centralorten.

Fritidshem

Om du behöver plats på fritidshem ansöker du om det när du fått besked om tidigare skolstart och vilken skola som barnet placerats på. Läs mer om fritids på Vetlanda kommuns hemsida

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa