Förskola i enskild regi, ansökan om godkännande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om att få starta och driva förskola i enskild regi.

Bilagor som ska bifogas ansökan

 1. Registreringsbevis från Skatteverket/Bolagsverket
 2. F-skattsedel
 3. Utdrag ur belastningsregistret på sökande personal
 4. Beskrivning av brandskyddet (brandvarnare, brandsläckare, utrymningsväg etc.)
 5. Ritning över lokalen
 6. Ifylld Checklista för inom – och utomhusmiljö.
 7. Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.
 8. Hyreskontrakt
 9. Bygglov
 10. Utlåtande från brandmyndighet
 11. Utlåtande från miljö- och byggförvaltningen

Handläggningstiden är upp till fyra månader från den dag komplett ansökan lämnats in.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa