Förskola i enskild regi, ansökan om godkännande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om att få starta och driva förskola i enskild regi.

En ansökan om att få driva fristående förskola måste innehålla många uppgifter och många bilagor som styrker de uppgifter som lämnats. E-tjänsten hjälper dig att skicka in en komplett ansökan genom att bara visa de delar och krav som gäller just dig som ansöker.

Information om att starta och driva förskola i enskild regi.

Bilagor

Sist i e-tjänsten får du ladda upp bilagor. Där visas uppladdningsfrågor för de bilagor som rör just dig.

Vi behöver bland annat få in en likviditets- och resultatbudget.  För att underlätta har vi gjort en mall för likviditets- och resultatbudget som du kan använda.

Handläggning, bidragsnivåer och rapportera placeringstid

  • Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan kommit in. Under semestertid kan det ta längre tid.
  • Kommunen tar ut en avgift på 15 000 kronor för att behandla din ansökan om att starta fristående förskola och fritidshem.
  • När komplett ansökan kommit in och avgiften betalats är det barn- och utbildningsnämnden som beslutar om godkännande.
  • Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen bidragsnivåer för inskrivna barn i fristående förskola. Bidrag utbetalas för de barn som enligt Vetlanda kommuns placeringsregler är berättigade till plats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa