Matförgiftning, anmälan om misstanke

LÄS MER

Har du blivit sjuk efter att ha ätit ute på restaurang eller annan servering eller efter att du ätit mat som du köpt i livsmedelsbutik? Då ska du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen.

Kommunens livsmedelsinspektörer gör en bedömning. Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen görs en utredning. Utredningen kan innebära att anläggningen inspekteras och hygienen kontrolleras. Miljö- och byggförvaltningens utredning syftar till att undvika att fler drabbas.

När du gör en anmälan registreras uppgifterna och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem. 

Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte kontakta dig för ytterligare information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa