Ansökan till kulturskolan

LÄS MER

Här ansöker du till kulturskolan. Det är vårdnadshavaren som ansöker. Man kan ansöka när som helst under året.

Kulturskolan har kurser inom bland annat drama, dans, instrument, sång och musikproduktion.

Våra avgifter för kurser och för hyra av instrument finns på vår hemsida under respektive instrument.

Eleven står kvar i kö tills plats erbjuds, om du inte meddelar oss annat.

Vill du att ditt barn ska få kulturskoleundervisning på skoltid?

Om du vill att ditt barn ska få möjlighet att få kulturskoleundervisning på skoltid, t.ex. på en håltimme, rast eller under annan lektion, behöver du skicka in en ledighetsansökan till barnets skolas rektor via vår e-tjänst.

Din ansökan är ingen garanti för att få undervisning på skoltid, men det ger oss förutsättningar att möjliggöra det.