Information om elev som ska börja på Njudungsgymnasiet

LÄS MER

Här lämnar du information om elev som har behov av särskilt stöd och som ska börja på Njudungsgymnasiet.

För att vi ska kunna möta eleverna på bästa sätt är det viktigt att vi så snart som möjligt får veta om en elev har behov av särskilt stöd.

Vi behöver vårdnadshavares  godkännande för att få ta del av till exempel utredningar.

I den här e-tjänsten kan du också ladda upp kopior på rekommendationer i utredningar som rör skolgång.

Om du vill prata med någon i elevhälsan hittar du kontaktuppgifter på Njudungsgymnasiets hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Njudungsgymnasiet
njudungsgymnasiet@vetlanda.se
0383-971 00
njudungsgymnasiet.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
utbildning@vetlanda.se

Följande behövs för e-tjänsten