Modersmålsundervisning, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever från årskurs 1 till och med gymnasiet har rätt att delta i modersmålsundervisning. För att delta krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och kan ske via fjärrundervisning på den eller de skolor där flest elever med modersmålet i fråga finns. 

  • Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning en gång under tiden som eleven går i grundskolan. (Du behöver alltså inte ansöka på nytt varje läsår.)
  • Undervisningen pågår till och med årskurs 9 om inte vårdnadshavare väljer att avsluta undervisningen tidigare.

Ansök senast 15 maj respektive 15 november

Det går att ansöka löpande under året men för att kunna erbjudas en plats i modersmålsundervisning vid terminsstart i augusti måste ansökan skickas in senast 15 maj, och för terminsstart i januari senast den 15 november.

Rektor på varje skola beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning. Rektor på Navet beviljar modersmålsundervisningen när tillräckligt antal elever och behörig lärare finns.

Om det är för få elever eller saknas behörig lärare

Om för få elever önskat just ditt språk, eller om vi saknar behörig lärare, har vi din ansökan under bevakning. Så fort vi har tillräckligt antal elever eller får tag på en behörig lärare meddelar vi dig.

Modersmålsundervisning på Njudungsgymnasiet

Modersmålsundervisning på gymnasiet söks inte via den här e-tjänsten. Det söks i samband med ansökan till Njudungsgymnasiet. 

Barn i förskola och förskoleklass

Barn i förskola och förskoleklass har rätt till det som kallas modersmålsstöd. Modersmålsstöd är inte språkundervisning utan ett stöd som integreras i den vardagliga verksamheten av ordinarie förskolepersonal. Det ansöker du inte om.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa