Modersmålsundervisning, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever från årskurs 1 till och med gymnasiet har rätt att delta i modersmålsundervisning.  I den här e-tjänsten ansöker du om modersmålsundervisning för elever i årskurs 1-9. För modersmålsundervisning på gymnasiet ansöker du i samband med ansökan till gymnasiet.

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och kan ske via fjärrundervisning på den eller de skolor där flest elever med modersmålet i fråga finns. 

  • Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning en gång under tiden som eleven går i grundskolan. (Du ska alltså inte ansöka på nytt varje läsår.)
  • Undervisningen pågår till och med årskurs 9 om inte vårdnadshavare väljer att avsluta undervisningen tidigare.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan).

För att skolan ska anordna modersmålsundervisning krävs det att:

  • det finns minst fem elever som önskar undervisning,
  • rektorn godkänner ansökan och
  • det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmåls­undervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Modersmålsstöd är inte språkundervisning utan ett stöd som integreras i den dagliga verksamheten av ordinarie förskolepersonal.

Om det är för få elever eller saknas behörig lärare

Om för få elever önskat just ditt språk, eller om vi saknar behörig lärare, har vi din ansökan under bevakning. Så fort vi har tillräckligt antal elever eller får tag på en behörig lärare meddelar vi dig.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa