Arrangemangsbidrag inom kulturområdet, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan ni som förening ansöka om bidrag för arrangemang inom kultur i Vetlanda kommun.
Bidraget är ett förlusttäckningsbidrag. Kostnader ställs i relation till intäkter och ett förlustbidrag ges för att minska en eventuell förlust för föreningen.

En förening kan få högst 10 000 kronor i bidrag under samma kalenderår.

Ansökan är steget inför själva arrangemanget. Ni beskriver kostnaderna och stödet ska hjälpa till att minska en eventuell förlust för föreningen.
Kostnader och intäkter för servering tas inte med i ansökan eller redovisning.
Ni behöver ansöka i god tid innan arrangemanget, minst en månad inför genomförande. Detta för att ansökan ska kunna tas upp i kultur- och fritidsnämnden.

Du behöver en del uppgifter för att kunna genomföra ansökan.
Du kan spara ditt ärende och återkomma för att komplettera din ansökan genom "Mina sidor" här på självservice. Se den blå fliken högst upp på sidan.

Efter arrangemanget och beviljad ansökan behöver ni återkomma med samtliga uppgifter och kopior på fakturor. 
Hela redovisningen görs via "Mina sidor".

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa