Tyck till om Vetlanda kommuns framtida utveckling

LÄS MER

Tyck till och lämna dina synpunkter och förslag till ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort. 

Vetlanda kommuns antagna översiktsplan består av den kommunomfattande översiktsplanen från 2010, ändring genom fördjupning för Vetlanda centrum (Centrumplanen), antagen 2014 och ändring genom fördjupning för tätorten i stort (Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort), antagen 2020. Som bilaga till översiktsplanen finns också en vindbruksplan som kan liknas vid ett tematiskt tillägg rörande vindkraftsutbyggnad i kommunen.

I samband med beslut om översiktsplanens aktualitet 2020 uppmärksammades att kommunen behöver inleda arbete med en ny översiktsplan. En tidig dialog med kommundelsråden genomfördes därefter. Arbetet med planen påbörjades 2022 efter beslut i kommunstyrelsen om precisering av uppdraget. Under 2023 togs underlag fram och under 2024 har själva planförslaget tagit form.

Du som lämnar synpunkter kan logga in med BankID eller vara anonym och endast skicka in dina svar utan uppgifter.

Välkommen att tycka till!

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa