Extra studietid, anmälan grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla elever i årskurs 4–9 erbjuds extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Extra studietid är en del av utbildningen i grundskolan och utgör ett komplement till den ordinarie undervisningen. Den omfattar två timmar i veckan fördelade på två till tre tillfällen i veckan.

Har du anmält ditt barn är det obligatorisk närvaro på den extra studietiden under hela terminen, precis som i ett vanligt skolämne.

Anmälan om att ditt barn vill ha extra studietid gäller för en hel termin och du gör den för en termin i taget.

Skolskjuts vid extra studietid

Den extra studietiden förläggs i huvudsak efter skolans slut. Det kan innebära att vissa elever inte längre kan åka från skolan med sin ordinarie skolskjuts.  

De elever som har rätt till skolskjuts och anmäler sig till en hel termins extra studietid får sin skolskjuts anpassad efter studietidens slut.

Observera att det är vårdnadshavaren som ansvarar för elevens transport hem om eleven väljer att inte gå på studietiden. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa