Årsrapport för fordonstvätt/drivmedel/verkstad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rapportera senast 31 mars

Årsrapport som beskriver föregående års verksamhet ska komma in till miljö- och byggförvaltningen senast 31 mars varje år. 

Rapportens innehåll

Årsrapporten är ett sätt att visa att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningen. För en del verksamheter finns det särskilda krav på vad som ska finnas i årsrapporten. Dessa krav finns då i ett särskilt beslut som verksamheten fått.

Följande uppgifter ska redovisas här:

  • Verksamhetens omfattning under året. 
  • Redovisning av antalet tvättar och vattenförbrukning.
  • Redovisning av kontroll och tömning av oljeavskiljare.
  • Redovisning av drivmedelshantering.
  • Redovisning av kemiska produkter.
  • Redovisning av rapportering av farligt avfall som uppkommit och hanterats i verksamheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa