Hälsoskyddsverksamhet, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa verksamheter klassas som hälsoskyddsverksamheter och inspekteras regelbundet av miljö- och byggförvaltningen. Det kan till exempel vara:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta, till exempel tatuerare, fotvårdare, akupunktörer
  • Solarier
  • Bassängbad och badtunnor som är till för allmänheten eller som används av många människor
  • Alla typer av skolor och förskolor. Förskola i enskild regi anmäls även till barn- och utbildningsnämnden via e- tjänst förskola i enskild regi, ansökan om godkännande 

Dessa verksamheter är anmälningspliktiga och en handläggningsavgift tas ut för handläggning av anmälan. Vid tillsyn kommer en tillsynsavgift att debiteras.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa