Pedagogisk omsorg, ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att söka bidrag för att driva pedagogisk omsorg i enskild regi.

Bilagor som ska bifogas ansökan

 1. Registreringsbevis från Skatteverket/Bolagsverket
 2. F-skattsedel
 3. Utbildningsbevis/dokumenterad erfarenhet
 4. Beskrivning av brandskyddet (brandvarnare, brandsläckare, utrymningsväg etc.)
 5. Ritning över lokalen
 6. Ifylld checklista för inom- och utomhusmiljö
 7. Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål
 8. I förekommande fall:
  • Hyreskontrakt
  • Bygglov
  • Utlåtande från brandmyndighet
  • Utlåtande från miljö- och byggförvaltningen

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa