Pedagogisk omsorg i enskild regi, ansökan om godkännande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om godkännande för att driva pedagogisk omsorg i enskild regi.

Du använder även denna e-tjänst vid utökning av befintlig verksamhet.

En ansökan måste innehålla många uppgifter och många bilagor som styrker de uppgifter som lämnats. E-tjänsten hjälper dig att skicka in en komplett ansökan genom att bara visa de delar och krav som gäller just dig som ansöker.

Bilagor

Sist i e-tjänsten får du ladda upp bilagor. Där visas uppladdningsfrågor för de bilagor som rör just dig.

För dig som ansöker om att starta en ny verksamhet behöver vi bland annat få in en likviditets- och resultatbudget.  För att underlätta har vi gjort en mall som du kan använda.

Handläggning, bidragsnivåer och rapportera placeringstid

  • Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan kommit in. Under semestertid kan det ta längre tid.
  • När komplett ansökan kommit in är det barn- och utbildningsnämnden som beslutar om godkännande.
  • Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen bidragsnivåer för inskrivna barn i verksamheten. Bidrag betalas ut för barn som i enlighet med riktlinjerna är inskrivna vid avläsningstillfället.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa