Skolhälsovårdsjournal, beställa kopia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Observera att alla journaler inte finns i arkivet eftersom det över tid funnits olika direktiv för gallring.

Vilka journaler finns?

  • Fram till 1985-talet gallrades alla journaler tio år efter sista anteckningen.
  • Efter 1985-talet arkiverades journaler på personer födda dag 5, 15 och 25. Övriga gallrades.
  • Har du som elev flyttat under skoltiden kan journalen har överlämnats till den nya skolan.
  • Barnavårdscentralens journaler med bland annat uppgifter om vaccinationer före skolåldern finns hos Region Jönköpings län.

Handläggningstid och kostnad

Observera att det kan ta upp till en vecka innan du får kopian. Överstiger kostnaden för kopia och rekommenderat brev 100 kronor, skickas en faktura med kopian.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa